Zad .1. Uzupełnij zdania ;

Gdy łączą się atomy tego samego pierwiastka powstają ...........
Gdy łączą się atomy różnych pierwiastków powstają cząsteczki ...........

zad .2. znając położenie w układzie okresowym pierwiastka o liczbie atomowej Z = 20 , zaliczysz go do ;

A ) metali
B ) niemetali
C ) cieczy
D ) gazów szlachetnych

zad .3. spośród poniższych zestawów wybierz zestwa zawierający tylko cząsteczki pierwiastków ;

A ) Mg , K , C , S
B ) H₂ , N₂O₅ , Fe , CuO
C ) H₂ , N₂ , Cl₂ , O₂
D ) H₂O , MgO , HCl , NaOH

zad .4. Spośród zestawów z zadania 3 wybierz zestaw zawierający tylko cząsteczki związków chemicznych

zad .5. Znając wartości pierwiastków tworzących związek chemiczny napisz jego nazwę systemową , ustal wzór sumaryczny oraz podaj wzór strukturalny związku ;

A ) Fe ( III ) i O ( II )
B ) Cu ( I ) i S ( II )
C ) Sn ( IV ) i Cl ( I )
D ) S ( VI ) i o ( II )

zad .6. Wskaż , szereg w którym podano wzory tlenków pierwiastka X przyjmującego w związkach chemicznych wartościowości I , III i V .

A ) XO₂ , XO ₃ , XO ₅
B ) X₂O , X₂O₃ , X₂O₅
C ) XO , XO₃ , XO₅
D ) XO₂ , X₃O₃ , X₅O₂

zad .7. Określ wartościowości metalu w każdym związku chemicznym ;

A ) Al₂O₃
B ) CrO₃
C ) Cu₂S
D ) PbCl₄
E ) Mn₂O₇
F ) AuCL₃

zad .8. Zapis ; N₂ , 3MgO , 4Fe oznacza ;

A ) 2 atomy azotu , 3 atomy tlenku magnezu , 4 atomy żelaza
B ) 2 cząsteczki azotu , 3 cząsteczki tlenku magnezu , 4 cząsteczki żelaza
C ) 1 cząsteczkę azotu , 3 cząsteczki tlenku magnezu , 4 atomy żelaza
D ) i cząsteczkę azotu , 3 atomy tlenku magnezu , 4 atomy żelaza

zad . 9. Podaj , ile atomów poszczególnych pierwiastków wchodzi w skład cząsteczki sacharozy o wzorze sumarycznym C₁₂H₂₂O₁₁

zad .10. Przedstaw poniższe zapisy używając symboli chemicznych ;

A ) 3 atomy wodoru
B ) 2 cząsteczki tlenu
C ) 4 atomy miedzi
D ) 5 ośmioatomowych cząsteczek siarki
E ) 1 cząsteczka wody
F ) 4 cząsteczki dwutlenku węgla

zad .11 Wiedząc , że w skład dwóch cząsteczek pewnego tlenku manganu wchodzi łącznie 14 atomów tlenu i 4 atomy manganu , wskaż poprawny zapis wzoru tego tlenku ;

A ) MnO
B ) Mn₄O₁₄
C ) 2Mn₂O₇
D ) 2Mn₇O₂

1

Odpowiedzi

2012-08-11T09:41:51+02:00

zad.1

Gdy łączą się atomy tego samego pierwiastka powstają cząstcezki homoatomowe.
Gdy łączą się atomy różnych pierwiastków powstają cząsteczki heteroatomowe.zad.2

Odp: Azad.3

Odp: Czad.4

Odp: D


 

zad.5

a) 

wzór: Fe₂O₃

nazwa: tlenek żelaza (III)

wzór strukturalny: O=Fe-O-Fe=O

 

b)

wzór: Cu₂S

nazwa: siarczek miedzi (II)

wzór strukturalny: Cu-S-Cu

 

c)

wzór: SnCl₄

nazwa: chlorek cyny (IV)

wzór strukturalny: załącznik

 

d)

wzór: SO₃

nazwa: tlenek siarki (VI)

wzór strukturalny: załącznik

 

 

zad.6

Odp: B

 

 

zad.7

a) Al (III)

b) Cr (VI)

c) Cu (I)

d) Pb (IV)

e) Mn (VII)

f) Au (III)

 

 

zad.8

Odp: C

 

 

zad.9

12 atomów węgla (C)

22 atomy wodoru (H)

11 atomów tlenu (O)

 

 

zad.10

a) 3H

b) 2O₂

c) 4Cu

d) 5S₈

e) H₂O

f) 4CO₂

 

 

zad.11

Odp: C