Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci
Proszę o wszystkie obliczenia :)
Bo to jest praca domowa którą pani będzie zbierala, a ja tego nie rozumiem..

1) 0,6(2a-3b-c)-0,2(4a-7b-3c)=
2) 3(0,6a-1,1b+0,9c)-4(0,3a+1,2b-0,3c)=
3) 4(2,5a-1,25b)-3(2a-1,5b-2(1,25a-1,75b)=
4) -4,3(-2a+3b)-2,1(a-2b)-0,5(5a-2b)
5) 0,4(3a+2b)-0,3(-6a+b)-0,7(2a-3b)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T11:13:48+01:00
Najpierw pomnóż te liczby w nawiasie, przez liczbę, która jest przed nawiasem. Pamiętaj 0 znakach przy opuszczaniu nawiasów no i przy mnożeniu. Plus z plusem daje plus. Minus z minusem daje plus. Plus i minus daje minus.
1) 0,6(2a-3b-c)-0,2(4a-7b-3c)=1,2a-1,8b-0,6c-0,8a+1,4b+0,6c=0,4a-0,4b
2) 3(0,6a-1,1b+0,9c)-4(0,3a+1,2b-0,3c)=1,8a-3,3b+2,7c-1,2a-4,8b+1,2c= 0,6a-8,1b+3,9c
3) 4(2,5a-1,25b)-3(2a-1,5b-2(1,25a-1,75b)=10a-5b-6a+4,5b-2,5a+3,5b=1,5a+3b
4) -4,3(-2a+3b)-2,1(a-2b)-0,5(5a-2b)=8,6a-12,9b-2,1a+4,2b-2,5a+b=4a-7,7b
5) 0,4(3a+2b)-0,3(-6a+b)-0,7(2a-3b)= 1,2a+0,8b+1,8a-0,3b-1,4a+2,1b=
1,6a+2,6b
------------------------------
Potem dodajemy wszystkie "a" do "a", "b" do"b", "x"do "x" i tak dalej. Pamiętamy, że stawiamy znak liczby bezwzględnie większej
2 4 2