Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T10:41:00+01:00
1) brakuje - czasownik
bardzo - przysłówek
dobrych - przymiotnik
ocen - rzeczownik
w - przyimek
dzienniku - rzeczownik
szkolnym - przymiotnik

2) zdolny - przymiotnik
uczeń - rzeczownik
był lubiany - orzeczenie imienne (czasownik + przymiotnik)
bardzo - przysłówek
przez - przyimek
swoich - przymiotnik
kolegów - rzeczownik
w - przyimek
klasie - rzeczownik
1 5 1