Musze rozwiazac zadania.:
1.Znajdź liczbę, której:

a) 10% wynosi 45 b) 25% wynosi 234 c) 40% wynosi 56

2. Oblicz:
a) jakim % godziny jest 12 minut
b) jakim% doby jest 8 godzin
c) jakim % tygodnia są 3 dni.
3. W klasie Ia jest 30 uczniów, z tego 40% to chłopcy. Ile dziewcząt jest w tej klasie?
4. Zamień liczbę na procent:
1,5= 0,04= 0,24= 0,004= 3=
1. Zamień procenty na ułamki: a) 25% b) 40% c) 13,5% d) 112%

2. 0,4 pizzy to:

A.40% pizzy B. 4% pizzy C. 1/4% pizzy D. 0,4% pizzy

3. Oblicz :

a) 50% liczby 30 b) 20% liczby 12 c) 70% liczby 70

4. Jakim procentem liczby 28 jest liczba 7?

A) 4% B) 40% C) 25% D) 30%

5. W swoim zbiorze Marek ma 30% znaczków niemieckich, 25% znaczków angielskich, reszta to znaczki polskie. Przedstaw te dane na prostokątnym diagramie procentowym.
1.Spodnie kosztowały 88zł. Po obniżce ceny o 10% spodnie kosztują:
A. 8,80zł B. 87,90zł C. 80zł D. 79,20zł
2. Cena pewnego towaru po podwyżce o 20% wynosi 240 zł. Jaka była cena tego towaru przed podwyżką?
3. Jakim procentem tygodnia są 2 dni?
4. Pewien pan wziął z banku pożyczkę na pół roku w wysokości 5 tys. zł. Po tym czasie do banku zwrócił 5200zł. Jakie było roczne oprocentowanie kredytów w tym banku?
5. Pan Kowalski wygrał w totolotka 50000 zł i wpłacił wygraną na konto oprocentowane 20% w skali roku. Czy odsetki po 4 latach będą większe czy mniejsze niż wygrana?


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T11:06:21+01:00
1.Znajdź liczbę, której:

a) 10% wynosi 45

10% * x = 45
10/100 * x = 45
x=45 :10/100
x- 45 * 10
x= 450

b) 25% wynosi 234

25% * x = 234
1/4 * x = 234
x = 234 * 4
x = 936

c) 40% wynosi 56

40 % * x = 56
40/ 100 * x = 56
x=56 :40 /100
x= 56 * 100/40
x=140


2. Oblicz:
a) 12/60 *100% = 20%
b)8/24 * 100% = 33,(3) %
c) 3/7 * 100% = 42,86 %

3. W klasie Ia jest 30 uczniów, z tego 40% to chłopcy. Ile dziewcząt jest w tej klasie?

30 *40 % = 12
30 - 12 = 18

4. Zamień liczbę na procent:
1,5 *100% = 150%
0,04=4%
0,24=24%
0,004=0.4%
3=300%


1.Spodnie kosztowały 88zł. Po obniżce ceny o 10% spodnie kosztują:
D. 79,20zł

3. Jakim procentem tygodnia są 2 dni?
2/7 *100% = 28.57 %

5. Pan Kowalski wygrał w totolotka 50000 zł i wpłacił wygraną na konto oprocentowane 20% w skali roku. Czy odsetki po 4 latach będą większe czy mniejsze niż wygrana?

50 000 *20/100 *1 = 10 000
60 000 *20/100 *1 = 12 000
72 000 * 20/100 *1 = 14 400
86 400 * 20/100 *1 = 17280Odp. Odestki po 4 latach będą większe niż wygrana.
2010-03-27T11:15:27+01:00
Zad.1
a) 10% wynosi 45


100% ---- x
10%--- 45
100%*45
X=------------- (skreślić po % i jednym zerze)
10%


10*45
x=------------
1

x=450


b) 25% wynosi 234


100%----x
25%----234

4
100% * 234
x=----------------- (skreślić po & i podzielić przez 25)
25%1

4 * 234
x=--------------
1

x= 936


c)40% wynosi 56

40% ------ 56
100% ----- x

5
100% * 56
x= ------------- (skreślić % i skreślić po 1 zerze i podzielić przez2
40% 2


280
x=-------
2

x=140


zad. 2
a)
60 min ----- 100%
12 min ----- x

1
100% * 12 min
x= --------- ( skreślić min i podzielić przez 12)
60 min 5

100%
x=--------
5

x=20%

b)
24 godz ---- 100%
8 godz ------ x

1
100% * 8 godz
x= ------------ (skreślić godziny i podzielić przez 8)
24 godz
3

100%
x= --------
3

x= 33 ⅓ %


c).
7 dni ---- 100%
3 dni ----- x

100% * 3 dni
x= ------------- (skreślić dni)
7 dni

300 %
x= -----------
7

x= 42, 86%
x ≈ 43 %


zad. 3
chłopcy
30 osób ---- 100%
x------------ 40 %

2
30 osób * 40 %
x=-------------------- (skreślić % i jedno zero i podzielić na 2)
100% 5

60
x= ------
5

x= 12 chłopców

dziewczyny

30 - 12 = 18 dziewczyn


Zad. 4
1,5= 1,5 * 100 % = 150%
0,04= 0,04 * 100% = 4 %
0,24= 0,24 * 100% = 24 %
0,004= 0,004 * 100% = 0,4 %
3=3 * 100% = 300%1. Zamień procenty na ułamki:
a) 25% = 100% / 25 % = ¼
b) 40% = 100% / 40 %= 5 % / 2 % = 2 ½
c) 13,5% = 100% / 13,5 % = 7, 407
d) 112%= 100% / 112% = 1, 12

2. a