Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T10:47:41+01:00
A)2(x-2y)+5(a-3x)=b
2x-4y+5a-15x=b
-13x=b+4y-5a
x=-(b+4y-5a)/13

b)3-x / k =m k≠0
k>0 -> 3-x=km
x=-km/3
k<0 -> 3-x=-km
x=km/3

c)2m/x=4k x≠0
x>0 -> 2m/4k=x
x<0 -> -2m/4k=x

d)a+4x/b=3l b≠0
b>0 -> a+4x=3lb
4x=3lb-a
x=(3lb-a)/4
b<0 -> a+4x=-3lb
x=-(3lb-a)/4
2010-03-27T11:03:59+01:00
A) 2(x - 2y) + 5(a - 3X)= b
2x - 4y +5a - 15x= b
2x - 15x= b + 4y - 5a
- 13x = b + 4y - 5a

b) 3 - x/k = m /*k
3 - x = mk /-3
-x = mk - 3 /* (-1)
x = -m* -k +3
x = mk+3


c) 2m/x = 4k / *x
2m= 4kx / dzielisz przez 4k
x = 2m/4kd)a+4x/b = 3l /b
a+ 4x = 3lb / -a
4x = 3lb - a / dzielisz przez 4
x = 3lb - a/4
1 5 1