1. Naturalny gal składa się z 69 Ga i 71 Ga. Podaj zawartosc procentową tych izotopów, wiedząc, ze masa atomowa wynosi 69,72 u.

2. Pewien pierwiastek zawiera 79 % izotopu o liczbie masowej 24, 10% izotopu o liczbie masowej 25 i 11% izotopu o liczbie masowej 26. Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

1

Odpowiedzi

2012-08-08T10:54:23+02:00

1.Dane:

M1=69            X1=X%

M2=71            X2=(100-X)%

Korzystając z wzoru na średnią masę atomową należy wyliczyć zawartość %

M at=M1*X1%+M2*X2%/100%

69,72=69*X%+71(100-X)%/100%

6972=69*X%+7100-71*X%

2X=128

X=64          odp. Ga69=64% a Ga71=36%

 

2.

Dane:

X1=79%     X1=24u

X2=10%     X2=25u

X3=11%     X3=26u

                                    79%*24+10%*25+11%*26/:100

                                    X=24,32

Pierwiastkiem szukanym jest magnez Mg

1 4 1