1.Jaki jest pęd fotonu odpowiadającego krótkofalowej granicy widma jeżeli do elektrod lampy rentgenowskiej przyłożono napięcie U?
2. Ile protonów, neutronów, elektronów znajduje się w jądrze, które powstało w wyniku wyeliminowania cząsteczki β⁻ z jądra izotopu ołowiu ²¹⁴
⁸² Pb ?

1

Odpowiedzi

2010-03-27T11:47:19+01:00
Witaj
1.
Energia Emax i pęd pmax fotonu pochodzą z całkowitej Ek wyhamowanego elektronu, a ta z pracy pola elektrostatycznego W = eU.
E = hc/λ = c *h/λ = c *p
p = E/c..........E = eU
p = eU/c

2.
214/82 Pb----->214/83 Bi + e- + antyneutrino
W nowym jądrze są 83 protony i 131 neutronów. Elektronów jako takich tam
nie ma.

Semper in altum...................................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości - pytaj.