Odpowiedzi

2010-03-27T10:53:57+01:00
2/3x= 4/5 2,5

2,5=100%
2= 80%

2= 2/3 x
x= 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T10:54:59+01:00
⅔x=⅘*2,5
⅔x=⅘*²⁵/₁₀
⅔x=¹⁰⁰/₅₀
⅔x=2 |*³/₂
x=⁶/₂
x=3
2010-03-27T10:55:11+01:00
Dane:
x---->liczba
2/3x=4/5 (/ ->oznacza kreskę ułamkową)
x=4/5:2/3
x=4/5*3/2
x=12/10
x=6/5
Spr
2/3*6/5=12/15=4/5