Odpowiedzi

2010-03-27T23:08:48+01:00
Var
a:array[0..10000] of longint;
i,l,n:longint
begin
readln(n); //ile tych liczb jest
for i:=1 to n do read(a[i]); //wczytywanie ciągu

for i:=1 to n do
begin
for l:=i to n do
begin
if a[i]>a[l] then
begin
x:=a[i];
a[i]:=a[l];
a[l]:=x;
end;
end;
end;

for i:=1 to n do
write(a[i], ' ');
readln;
end.