Danusia i Jagienka.

1.Wypisz z powieści ' Krzyżacy' wyrazy i wyrażenia określające Danusie oraz Jagienkę.



Danusia : ...................................................................
...................................................................
...................................................................

Jagienka : ...................................................................
...................................................................
...................................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-27T11:01:53+01:00
Danusia :
delikatna , nieśmiała, lękliwa, utalentowana ,
wrażliwa , słaba psychicznie, zakochana w Zbyszku
Jagienka :
skora do walki , odważna, skora do poświęceń w imię miłości,
dusza towarzystwa, ładna , energiczna, wierna uczuciom Zbyszka
7 3 7