Rozprawka, są dwa tematy do wyboru:

1. Udowodnij że przyczyną upadku państwa polskiego w I połowie XVIII było panowanie dynastii Saskiej na tronie polski.
2. Udowodnij w jaki sposób filozofia oświeceniowa wpłynęła na kształtowanie się monarchi oświeceniowych.

Bardzo prosimy o pomoc, 200 punktów piechotą nie chodzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T11:39:30+01:00
---Uważam, że przyczyną upadku państwa polskiego w pierwszej połowie XVIII wieku było panowanie dynastii Saskiej na tronie Polski.
---Pierwszym moim argumentem jest to, że w sejmie nie można było uchwalić żadnej ustawy przez "liberum veto". Wystarczyło tylko, że jedna osoba nie zgadzała się na reformy. Czasami próby wprowadzenia zmian kończyły się konfederacjami w znacznym stopniu wyniszczającymi państwo. Po drugie August II włączył się w wojnę północną - bardzo ucierpiała na tym gospodarka. August przyjął stronę Rosji. Przez Polskę przechodziły wojska przeciwników Rosji. Król Szwecji - Karol XII wkroczył do Polski. Władzę przejął Stanisław Leszczyński. Skutkiem tego było zrzeknięcie się tronu i opuszczenie Polski Augusta II. Po klęsce Szwedów w 1709 roku August podjął odzyskał tron. Zaczęła się wojna domowa. Rosja interweniowała i odbył się Sejm Niemy. Nazywał się tak, gdyż żaden z posłów nie mógł zaprotestować. Zatwierdzono porozumienie między królem i opozycją szlachecką. Traktat ograniczał również ilość wojska w Rzeczpospolitej. Zmalała przez to potęga naszego państwa, a państwa ościenne miały armie coraz lepiej wyszkolone. Upadło międzynarodowe znaczenie Rzeczpospolitej. W dodatku król najczęściej przebywał w Saksonii. Nie dbał o sytuację w Polsce. W ogóle się nią nie interesował. Ostatnim moim argumentem jest powiedzenie: "za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa".
---Myślę, że uzasadniłam słuszność mojego stanowiska w sprawie panowania Sasów w Polsce i przekonałam do mojej opinii tych, którzy sądzili inaczej.