Na rysunku poniżej ( w załączniku) przedstawiony jest wykres funkcji.
Podaj zbiór argumentów tej funkcji.
a) Okresl zbiór warości funkcji,
b) Podaj miejsce zerowe funkcji,
c) Dla jakiego argumentu x funkcja f osiąga wartość największą?
d) Podaj przedziały w których funkcja jest stała,
e) Dla jakich argumentów funkcja przujmuje wartości dodatnie?Pomocy ! nie wiem jak to zrobić :-(((

1

Odpowiedzi

2010-03-27T11:12:08+01:00
Zrobie Ci to ale nie ma podanych jednostek!
czy jedna kratka to 1 cm czy dwie kratki to 1 cm?

Jeżeli 1 kratka to 1 jednostka to jest tak :
Dz = <-5;13>
a) Zw = <-4;3>
b) x = -1, x = 2 , x = 7, x = 12
c) y maks = 3
d) funkcja jest stala w przedziałach (-5,-2) i (8,11)
e) funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x ∈(-1,2) i (7,12)