Odpowiedzi

2010-03-27T11:19:02+01:00
Tlenek azotu(II)

sumaryczny NO
strukturalny N=O


tlenek węgla(IV)

sumaryczny CO2
strukturalny O=C=O
12 4 12