2. Na podstawie położenia w układzie okresowym pierwiastków: chloru i litu ustal, ile elektronów walencyjnych mają ich atomy, następnie określ jakimi wiązaniami są połączone dwa atomy chloru oraz atomy litu i chloru.

Liczba elektronów walencyjnych:
chlor .........................

Rodzaj wiązania: ..............

dwa atomy chloru

wiązanie.....................

____________________________________

lit .........................

__________________________________

atomy litu i chloru
wiązanie.....................

1

Odpowiedzi

2010-03-27T11:20:31+01:00
Liczba elektronów walencyjnych:
chlor ....7.....................

Rodzaj wiązania: .kowalencyjne.............

dwa atomy chloru

wiązanie...........kowalencyjne atomowe..........

____________________________________

lit ...1 elektron......................

__________________________________

atomy litu i chloru
wiązanie...jonowe