Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T22:14:31+01:00
Znaczenie wód podziemnych:
- wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna); - tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi); - rzeki stanowią ważne drogi transportowe; - źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa; - odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji; Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych. Chociaż duża ilość wód podziemnych jest zanieczyszczona związkami chemicznymi, ale są też i takie, które nadają się bezpośrednio do spożycia (wody gruntowe, mineralne). Wody mineralne używane są w lecznictwie. Dlatego też w pobliżu ich występowania budowane są uzdrowiska i sanatoria.
Do celów leczniczych używa się też cieplic. Są to wody głębinowe, których temperatura jest wyższa od rocznej średniej temperatury danej miejscowości.
Wykorzystanie wód podziemnych:
- lecznictwo (termy, mineralne); - ogrodnictwo (wody artezyjskie); - gospodarka komunalna; - przemysł.
5 3 5