Odpowiedzi

2010-03-27T11:27:30+01:00
Lasery w medycynie - Lasery zaczęły być wykorzystywane w medycynie właściwie od momentu swojego pojawienia się.
Było to spowodowane możliwościami, jakie daje tak duże skupienie energii w małym obszarze. Pierwsze lasery zastosowano w chirurgii gałki ocznej, z biegiem lat zaczęto używać coraz nowszych typów laserów w różnych dziedzinach medycyny. Niektóre schorzenia można obecnie leczyć tylko laserem.
Ze względu na materiał aktywny wyróżnia się lasery gazowe, cieczowe, na ciele stałym i półprzewodnikowe.
Innym kryterium podziału jest sposób zasilania i generacji, pozwalający wyróżnić lasery ciągłego działania i impulsowe.
Z punktu widzenia wartości mocy promieniowania lasery dzielimy na: małej mocy (4-5 mW), średniej mocy (6-500 mW) i dużej mocy (ponad 500 mW).
Lasery dzieli się też na wysokoenergetyczne i niskoenergetyczne. Jest to umowny podział laserów stosowanych w urządzeniach medycznych. Lasery wysokoenergetyczne, czyli chirurgiczne są wykorzystywane w zestawach przeznaczonych do destrukcji lub usuwania tkanki (cięcie, odparowanie, koagulacja). W laserach niskoenergetycznych (biostymulacyjnych) nie wykorzystuje się termicznego oddziaływania (podgrzewania). Są one używane w terapii bólu, medycynie sportowej, dermatologii, reumatologii i stomatologii, a także w diagnostyce i terapii nowotworów metodą fotodynamiczną.
Lasery na tkankę ludzką działają następująco:
ok. 5% promieniowania odbija się od powierzchni tkanki, reszta dociera do niej i podlega tam procesom wielokrotnego odbicia i rozpraszania. Pochłonięta przez tkankę energia świetlna zostaje przekształcona w ciepło podnoszące temperaturę tkanki. Głębokość wnikania jest uzależniona od długości fali promieniowania laserowego. W zależności od mocy promieniowania laserowego i jego czasu działania na tkankę wyróżnia się następujące mechanizmy oddziaływania: fotochemiczne, termiczne, fotoablacyjne i elektromechaniczne.
Reakcje fotochemiczne powodują wzrost wymiany energii między komórkami, hiperpolaryzację błony komórkowej, przyspieszenie mitozy (pośredni podział jądra, przyczyniający się do procesu wzrostu i odnowy komórek).