Jerzy ludwik de buffon - kim był, w którym roku się urodził a zmarł, jego najwibitniejsze dzieło

karol de coulomb - kim był, w którym roku się urodził a zmarł, jego najwibitniejsze dzieło

józef priestley - w którym roku się urodził i zmarł

franciszek maria arouet - kim był, w którym roku się urodził a zmarł, jego najwibitniejsze dzieło

1

Odpowiedzi

2010-03-27T15:41:07+01:00
Jerzy ludwik de buffon -był wybitnym uczonym, przyrodnikiem. i matematykiem.Urodził się 7 września 1707 – zmarł 16 kwietnia 1788 w Paryżu.Jego najsłynniejsze dzieło to "Historia naturalna” w 44 tomach. Zawiera ona opis zjawisk i procesów przyrodniczych które zdarzyły się w historii.

karol de coulomb-wybitny fizyk,zajmował sie zjawiskiem elektryczności.urodził się 14 czerwca 1736 - zmarł 23 sierpnia 1806 .autor Prawa Coulomba

józef priestley-wybitny chemik XVIII-wieczny.Żył w latach.1753 - 1804

franciszek maria arouet-Popularne zwany Wolterem ,wybitny francuski pisarz,urodził się 21 listopada 1694 , zmarł 30 maja 1778 . Jednym z jego ważniejszych dzieł to:Prostaczek,Mikromegas.

1 2 1