1. Czym kończy sie kazanie Piotra wygłoszone w dniu zesłania Duch Świętego?
a) starciem z faryzeuszami
b) wezwaniem do nawrócenia i przyjęciem chrztu
c) wyzwaniem do postu i pokuty
2. Który z siedmiu mężów wybranych przez apostołów był prozelitą z Antiochii?
a) Mikołaj
b) Tymon
c) Filip
3. O co arcykapłani pytali Piotra i Jana?
a) W czyim imieniu i czyją mocą działają..
b) Czy są wykształceni
c) Kto im pozwolił głosić naukę Jezusa?
4. Co oburzyło saduceuszy w mowie Apostołów wygłoszonej przed Sanhedrynem?
a) Nauczanie z pomocą Ducha Świętego
b) Głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu
c) Czynienie cudów w imię Jezusa
5. Jak zareagował Kościół, gdy Piotr przebywał w więzieniu za czasów Heroda Agryppy I ?
a) Modlił się za Piotra nieustannie
b) Przygotowywał plan uwolnienia Piotra
c) Wysłał Jana Marka, aby wstawił sie za Piotrem u Heroda
6. Co powiedział Paweł opuszczając Efez w czasie drugiej wyprawy misyjnej gdy poproszono go aby pozostał dłużej?
a) Widzę że jesteście pod każdym względem religijni
b) Nie zatrzymujcie mnie bo jestem posłany do pogan
c) Wrócę do was jeśli Bóg zechce
7. Na kogo czekał Paweł w Atenach?
a) na Sylasa i Tymoteusza
b) na Barnabę i Marka
c) na Piotra i Jakuba
8. Co wydarzyło sie po tym , jak Herod Agryppa I wygłosił mowę i lud wołał do niego "To głos boga, a nie człowieka?"
a) Herod poczuł sie mocny i kazał uwięzić Piotra
b) lud złożył ofiarę Herodowi jako Bogu
c) Heroda poraził Anioł Pański, gdyż nie oddał czci Bogu
9. W jakiej miejscowości mieszkał Korneliusz?
...........................................................
10. Jakie słowa wypowiedział Paweł do Żydów w Koryncie, gdy ci sprzeciwiali się jego nauce, że Jezus jest Mesjaszem?
a) Twardego karku i opornych serc i karku! Wy zawsze sprzeciwiacie sie Duchowi Świętemu.
b) Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan.
c) Krew Jego na nas i na nasze dzieci. Jeśli sie nie nawrócicie to zginiecie.
11. Kto był adresatem słów Pawła: "Widzę że jesteście pod każdym względem religijni"?
...........................................................................
12. Co zrobił Paweł w Jerozolimie, aby pokazać pokazać Żydom że przestrzega prawa?
a)zachowywał post
b) modlił sie z braćmi
c) poddawał sie oczyszczeniu
13. Co zrobił trybun z Pawłem po pojmaniu go w świątyni?
a) kazał kohorcie go wychłostać
b) kazał prowadzić go do twierdzy
c) pytał lud co z nim zrobić
14. Co postanowiona, gdy doszło do sporów miedzy Pawłem i Barnabą, a przybyszem z Judei?
a) aby wezwać na pomoc 12 apostołów, by rozstrzygneli spór
b) aby udać sie do Jerozolimy
c) aby spróbować sami rozstrzygnąć spór miedzy sobą
15. Jakie imię nosił pewien mag, fałszywy prorok żydowski, spotkany przez Szawła i Barbanę w Pofos podczas pierwszej wyprawy misyjnej?
a) Bar-Jesus
b) Epafras
c) Agabos
16. Jakie obywatelstwo miał Paweł?
.........................................................
17. Kto powiedział do Pawła słowa: "Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina?
a) Feliks
b) Apollos
c) Agryppa II

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T11:26:59+01:00
1.a
2.c
3.a
4.b
5.c
6.b
7.b
8.a
9.c
10.a
11.a
12.c
13.a
14.b
15.b
16.b
17b

mam nadzieje że pomogłam
13 1 13