Zad1.
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.
a)Liczba o 3 większa od x jest 3 razy wiekszaod x
b)Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x
c)120% liczby x jest o 7 wieksze niz polowa liczby x
d)Jezeli zmniejszymy liczbe x o 30% to otrzymamy liczbe o 8 od niej mniejsza

3

Odpowiedzi

2010-03-27T11:26:54+01:00
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.
a)Liczba o 3 większa od x jest 3 razy wiekszaod x
x+3=3x
3=3x-x
3=2x/:2
x=1,5
b)Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x
x-5=1/2x
1/2x=5/*2
x=10
c)120% liczby x jest o 7 wieksze niz polowa liczby x
1,2x=1/2x+7
0,7x=7 / *10
7x=70/:7
x=10
d)Jezeli zmniejszymy liczbe x o 30% to otrzymamy liczbe o 8 od niej mniejsza
0,7x=x-8
-0,3x=-8 / *-10
3x=80 / :3
x= 80/3
x= 26 i 2/3
52 4 52
2010-03-27T11:29:12+01:00
A)Liczba o 3 większa od x jest 3 razy wiekszaod x

3x<x+3

b)Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x

x-5 : 2x

120% liczby x jest o 7 wieksze niz polowa liczby x

x+120%x< 0.5x*7

Jezeli zmniejszymy liczbe x o 30% to otrzymamy liczbe o 8 od niej mniejsza


x-30%=x-30%-8
17 2 17
2010-03-27T11:29:25+01:00
A)3+x=3x
x-3x=-3
-2x=-3 /:(-2)
x=2/3 (dwie trzecie)
b)x-5=x:2
x-5=0,5x
x-0,5x=5
0,5x=5 /:0,5
x=10
c)1,2x=7+x:2
1,2x=7+0,5x
1,2x-0,5x=7
0,8x=7 /0,8
x=8,75
d)0,7x=x-8
0,7x-x=-8
-0,3x=-8 /:(-0,3)
x=26 2/3 (dwie trzecie)

15 2 15