Zad1.
Ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie.
a)Suma pewnej liczby i liczby o 5 od niej mniejszej wynosi 15.Co to za liczba?
b)Co to za liczba ktorej 5%wynosi 11?
c)Co to za liczba ktorej dwukrotnosc powiekszona o 10 wynosi 16?
d)Pewną liczbę podzielono przez 3 a nastepnie do ilorazu dodano 5 i otrzymano polowe wyjsciowej liczby.Co to za liczba?

2

Odpowiedzi

2010-03-27T11:32:59+01:00
A) x+x-5=15
2x=20/:2
x=10
b)5% - 11
100% - x
x=(100% * 11): 5 %
x=220
c)2x+10=16
2x=6/:2
x=3
40 4 40
2010-03-27T11:37:39+01:00
A)x+(x-5)=15
2x=20
x=10
b)x*0,05=11
x=11/0,05
x=220
c) 2x+10=16
2x=6
x=3
d)x/3+5= 1/2 x //mnożymy przez 6 po obu stronach
2x+30=3x
2x-3x=-30
-x=-30
x=30
33 4 33