Odpowiedzi

2010-03-27T16:50:32+01:00
Senat- składał się z 300 członków, przywódców rodowych i konsulów, później w jego skład weszli przedstawiciele plebejscy. senat kierował polityką zagraniczną, opiniował propozycje uchwał, udzielał rad urzędnikom i obsadzał namiestników w prowincjach.

konsulowie- sprawowali nadzór nad armią, finansami i sądownictwem, w chwili najważniejszego zagrożenia dla państwa, jeden z konsulów mógł być mianowany dyktatorem, z nieograniczoną władzą, na okres 6msc.

pretorzy- rozstrzygali prawne konflikty pomiędzy obywatelami rzymskimi, jeden zajmował się sprawami obywateli rzymskich, a drugi rozstrzygał spory obcokrajowców.

cenzorzy- nadzwyczajni urzędnicy, bo wybierani na 5 lat, ustalali listy senatorów, dokonywali oszacowania majątku obywateli i prowadzili spisy ludności.

kwestorzy-sprawowali władzę nad finansami państwa i armii.

edylowie- czuwali nad porządkiem w Rzymie, do nich należała troska o regularne dostawy zboża dla rzymian, organizacja igrzysk i uczt dla ludu.

trybuni ludowi - bronili praw ludu, byli nietykalni, mili prawo veta w stosunku do rozporządzeń urzędników, Senatu i wniosków Zgromadzenia Ludowego.

Zgromadzenie Ludowe- stanowiło prawo, decydowało o wojnie i pokoju, wybierało urzędników wyższych i niższych.

urzędnicy wyżsi to konsulowie, pretorzy i cenzorzy, a niżsi to edylowie i kwestorzy.
2 5 2