Przetłumaczcie mi te zdania na język angielski .;D


Najpiękniejszy i największy zamek Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Trudno opisać, to trzeba zobaczyć!Zamek nie znajduje się w miejscowości Ogrodzieniec lecz 2 km dalej na wschód, w Podzamczu.
Wchodząc przez bramę na bardzo obszerne warowne przedzamcze po lewej stronie mamy pozostałości stajni i wozowni. Przed wieżą bramą do zamku górnego zachował się mały fragment fosy. Kiedyś był tu most zwodzony, dzisiaj nieopodal postawiono szpecące cały widok budki WC. Sama wieża przylega do skał, ma 6 kondygnacji i widać w niej strzelnice kluczowe. Mieściła się niej m. in. kaplica.
Arkadowy dziedziniec główny zamku jest przepiękny, ze wszystkich stron otoczony wysokimi kamiennymi murami z otworami okiennymi. W najniższych i najwyższych kondygnacjach urządzono pomieszczenia gospodarcze oraz komnaty służby. Sale reprezentacyjne znajdowały się na drugim piętrze. Od południa dobudowany jest budynek zwany Kurzą Stopą. W skrzydle zachodnim stoi wysoka wieża z machikułami, w części mieszkalnej pod dawną sypialnią odkryto tam tajny pokoik bez okien. Ruiny otoczone są murem obwodowym długim na 400 m, połączonym z fantastycznymi skałkami wapiennymi, do których przylegają portale z kartuszami herbowymi Bonerów. Między skałkami dookoła zamku prowadzi ścieżka spacerowa, którą koniecznie trzeba przejść.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T11:43:28+01:00
Most beautiful and biggest castle of the Jurassic of Krakowsko-Częstochowska. It is hard to describe, it is necessary to see it! the Castle isn't located in an Ogrodzieniec town but 2 km farther to the East, in the Settlement outside castle walls. Entering through the gate to very spacious fortified przedzamcze we have on our left remains of the stable and the coach house. In front of the tower with gate to the upper castle a small fragment of the moat behaved. There was a drawbridge at one time here, today close by a toilet disfiguring the entire view of the shed was built. very tower is adjoining to rocks, he has 6 storeys and one can see crucial shooting ranges in it. She was located for her m. in. chapel. The arcaded main courtyard of the castle is very beautiful, from every side surrounded with high stone walls with window openings. Utility rooms and chambers of the service were set up in lowest and highest storeys. Fine rooms were located on a second floor. From the south a building called the Chicken Foot is built on. A high tower is standing in the west wing around machikułami, in part residential beneath the ancient bedroom there a secret room was uncovered without windows. Surrounded ruins are a district wall long on 400 m, connected with fantastic calcareous rocks to which portals are adjoining with scutcheons Bonerów. Between rocks around the castle a for pedestrians path, with which absolutely need passages is leading.
1 4 1
2010-03-27T11:45:49+01:00
Most beautiful and largest castle in Krakow-Czestochowa Upland. It is hard to describe, you have to see! Castle is not located in the municipality Ogrodzieniec but two miles to the east, in Podzamcze.
Entering through the gate on a very large fenced Przedzamcze left there remains a stable and coach house. Before the tower gate to the upper castle is preserved a small portion of the trench. Once there was a drawbridge, erected near today disfiguring the whole view of toilet booths. The tower adjacent to the rocks, has six floors and can be seen in the key-holes. It housed, among others. chapel.
Arcaded courtyard of the main castle is beautiful from all sides surrounded by high stone walls with window openings. The lowest and highest floors of decorated rooms and the room service business. Staterooms are on the second floor. From the south, was added the building is called the rate of the Hen. The west wing is a high tower machikułami, in the residential part of the old bedroom was discovered there a secret little room with no windows. Ruins are surrounded by peripheral wall 400 meters long, combined with fantastic limestone rocks, which are adjacent to the portals of the heraldic cartouche Boner. Between the rocks around the castle by a walking path, which necessarily have to go.
1 5 1