Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:04:36+01:00
Vp=0 m/s
Vk= 10 m/s
(delta)V= 10-0 = 10 m/s
s=25cm = 0,25 m

V=s:t / :s
t=V:s

t=10:0,25=40 s

odpowiedź: Ruch trwał 40 sekund
2010-03-27T12:09:07+01:00
Dane:
S = 25 cm
V = 10 cm/s
Rozw.:
S = at²/2
a = V/t
wstawiamy wzór drugi do pierwszego i mamy
S = [(V/t) × t²] / 2
S = V × t / 2
2 S = V t
t = 2 S / V = 2 × 25 cm / 10 [cm/s] = 5 s