Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T11:57:53+01:00
1.Chciałabym przyjąć sakrement bierzmowania dlatego, ponieważ w moim przypadku bierzmowanie będzie świadomym przypieczętowaniem mojej wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafi.
Dzięki niemu umocnienię i dopełnię łaskę chrztu, której doznałam będąc małym dzieckiem.
2. Wybiorę imie Julia, gdyż podziwiam św. Julię Męczenniczkę za to, że dla wiary poświęciła swoje życie...
19 4 19
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T12:01:19+01:00
1.Zamierzam przyjąć sakrament bierzmowania, aby zwiększyć moją wiarę.Pragnę bardziej zjednoczyć się z Bogiem . Jest to moja dobrowolna i świadoma decyzja. Poprzez bierzmowanie ściślej zjednoczę się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym oraz umocni się jeszcze bardziej moją więź z kościołem.
Na swojego patrona wybrałem św. Piotra. jest on dla mnie wzorem i pragnę tak jak on rozgłaszać ludziom Słowo Boże. Św. Piotr był apostołem, uczniem Jezusa, tak jak on chcę być silny i wytrwały w swojej wierze. Św. Piotr był pierwszą głową Kościoła.
2.takie które będzie mi najbliższe np.Karolina
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:42:34+01:00
1.Wszystko co się wiąże z religią to bardzo delikatne kwestie sumienia. W zasadzie nie powinno się robić niczego wbrew najgłębszym przekonaniom, ale życie bywa skomplikowane. Jeśli nie czujesz w sercu takiej potrzeby, to nie będzie prawdziwy sakrament. Jeśli zrobisz to dlatego, że tak Ci się z jakiegos powodu opłaca, to moim zdaniem obrazisz Boga i tych, którzy poważnie traktują sarkamenty i modlitwę. Z drugie jstrony Twoje rozterki świadczą o głębokich przemyśleniach i poważnym traktowaniu sprawy. Nawet osoby duchowne tuz przed złożeniem ślubów maja takie rozterki. Nie powiem Ci tak, czy siak, to - jak wspomniałam - bardzo delikatne kwestie. Musisz sprawdzić co masz na dnie serca. Jeśli chodzi o ślub itp to bieżmować się możesz także jako osoba dorosła. Widziałam nabożeństwo, na którym pan młody był chrzczony, przyjmował pierwszą komunię i brał ślub. Biezmowania tam nie było, ale nie wiem, czy to wyjątek, czy nie było konieczne.
2.Dominika nie wiem czemu może dlatego ,że te imię jest ze mną jakos powiązane.
3.imię i nazwisko, miejscowość i data Klasa ..... Nazwa szkoły Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup ............. Ordynariusz Diecezji ............ Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Jestem uczennicą/uczniem klasy ..... Gimnazjum ................ W roku szkolnym ............ wstąpiłam w poczet Kandydatów do Bierzmowania i rozpoczęłam/rozpocząłem formację duchową, ponieważ pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem Wspólnoty Kościoła. W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pragnę poznawać i szerzyć swoją wiarę. Dobrze przygotowałam/przygotowałem się do Bierzmowania poprzez udział w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, częstą spowiedź, przyjmowanie Komunii Świętej, systematyczne uczestnictwo w spotkaniach grupowych oraz katechizację. Na swoją patronkę/patrona wybrałam ..........., ponieważ zaimponowała/ zaimponował mi ona/Qon swoją wiarą. Żyła/żył w latach .................. i przed swoją śmiercią wykonała/wykonał wiele chwalebnych czynów, np. ....................................... Moim świadkiem będzie ..............., ponieważ jest dla mnie żywym świadectwem wiary. Z poważaniem .....................
4.Musi się starać wypełniać wiarę bożą , być dzieckiem pana jezusa itp.
12 2 12