Pierwszą książkę dla niewidomych wydrukowano w Paryżu w 1837 roku.
Stało się to możliwe dzięki wynalezieniu systemu pisma dotykowego. Jego
twórcą był Ludwik Braille (1809 - 1852) - uczeń, a następnie nauczyciel w paryskiej szkole dla niewidomych. Braille zaczął pracować nad systemem
pisma dotykowego już w 1824 roku, później przez kilkanaście lat go
udoskonalał. Dzisiaj pismo dla niewidomych zwane jest potocznie "brajlem".

Ile lat miał Ludwik Braille, gdy rozpoczął pracę nad systemem pisma dotykowego?

a) 52
b) 28
c) 24
d) 15

Proszę o rozwiązanie jak to zrobiliście co dodaliście lub odejmowaliście itd. Proszę


Pierwsza polska biblioteka narodowa, zwana od nazwiska jej założycieli
Biblioteką Załuskich, powstały w Warszawie w pierwszej połowie XVIII wieku.
Liczyła ponad 200 tysięcy tomów. Podstawą bibloteki stanowił księgozbiór
rodziny Załuskich, a ponadto znalazły się tam zbiory królewskie Stefana Botorego, Jana III Sobieskiego oraz hetman Żółkiewskiego.

Wywnioskuj z tekstu, w którym roku powstała Bibloteka Załuskich.

a) 1747
b) 1794
c) 1812
d) 1860

Proszę o rozwiązanie jak to zrobiliście co dodaliście lub odejmowaliście itd. PROSZĘ PLIS daje moje ostatnie 12 pkt.

3

Odpowiedzi

2010-03-27T11:56:45+01:00
1.

1824 - 1809 = 15

d) 15


2.

XVIII - lata od 1701 do 1800

pierwsza połowa XVIII w - lata od 1701 do 1750

a) 1747
ponieważ rok 1747 jest w pierwszej połowie XVIII w.
2010-03-27T11:56:53+01:00
1) 1824-1809=15
Odp.D
2)wiek XVIII to lata od 1701-1800
wiec I polowa jest od 1701 do 1750
czyli odp.A
2010-03-27T11:59:40+01:00
1 zaczął pracowac w 1824 a urodziła się 1809 wiec odejmujesz czyli jak miał 15 lat

2 powstała w I połowie 18 wieku wiec tylko pasuje 1747
bo odp b) to II połowa 18w
odp c) I połowo 19 w
d) II połowa 19w
1 5 1