PROSZĘ TO PILNE!!!
Uzupełnij:
Trzecim królem elekcyjnym został (1) ......... ......... . Pochodził ze (2)........... . Jego matką była (3)........... .......... . Przeniósł on stolicę kraju z (4) .............. do (5)............ . Po nim panowali jego synowie: (6) .............. ............ i (7)............ ............ . Polityka dynastyczna Wazów wprowadziła Polskę w konflikt ze (8)............. . W jego wyniku Polska utraciła (9)............... aż do rzeki (10)........... . Wykorzystując okres tzw. wielkiej smuty Rzeczypospolita zaangażowała się także w sprawy (11)................. . Po zwycięstwie pod (12)........... w roku (13)........... wojska polskie zajęły (14)............ . Zygmunt III nie zgodził się jednak na objęcie tronu carów przez (15)......... ......... . Wojnę zakończył pokój w (16)............ w roku (17).......... . Wazowie próbowali wzmocnić (18)............. . Próby okazały się daremne wobec oporu szlachty: w roku (19)........... wybuchł (20)........... , a w (21)......... roku (22).............. ............ . Na skutek rozbudowy latyfundiów wzrosło znaczenie (23)............. . Demokracja szlachecka zamieniła się w (24)............. .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:30:55+01:00
Trzecim królem elekcyjnym został Zygmunt II Waza . Pochodził ze (2) Szwecji . Jego matką była (3) Katarzyna Jagiellonka. . Przeniósł on stolicę kraju z (4) Krakowa. do (5).Warszawy . Po nim panowali jego synowie: (6) Władysław IV i (7).Jan kazimierz . Polityka dynastyczna Wazów wprowadziła Polskę w konflikt ze (8).Szwecja . W jego wyniku Polska utraciła (9).Inflanty. aż do rzeki (10).D źwina . . Wykorzystując okres tzw. wielkiej smuty Rzeczypospolita zaangażowała się także w sprawy (11).Rosji . . Po zwycięstwie pod (12).kłuszynem. w roku (13)..1610.. wojska polskie zajęły (14).Moskwę . Zygmunt III nie zgodził się jednak na objęcie tronu carów przez (15).Borysa Godunowa . Wojnę zakończył pokój w (16).Polanowie. w roku (17).1634. . Wazowie próbowali wzmocnić (18)..wojsko.. . Próby okazały się daremne wobec oporu szlachty: w roku (19).1606. wybuchł (20)..rokosz. , a w (21).1648. roku (22) Powstanie Chmielnickiego . Na skutek rozbudowy latyfundiów wzrosło znaczenie (23)..Polski. . Demokracja szlachecka zamieniła się w (24)liberum veto. .
2 5 2