Zad.1
W okrąg wpisano trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6i 8, który następnie wycięto. Oblicz pole powierzchni pozostałej po wycięciu?
zad.2
W romb wpisano koło o polu równym 32πcm². Jeden z kątów ma miarę 135stopni. Oblicz długość boku tego rombu?
zad.3
Ramiona trapezu równoramiennego nachylone są do podstawy pod kątem 45stopni, a długość podstaw są w stosunku 1:4. Oblicz pole tego trapezu, jeżeli długość wysokości wynosi 6cm.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T12:23:10+01:00
Liczę długość przeciwprostokątnej stosując twierdzenie Pitagorasa: x^=6^+8^
x^=36+64
x^=100
x=10

wiedząc, żę promień okręgu to połowa długości przeciwprostokątnej licze promień: 1/2*10=5

liczę pole okręgu: P=πr^
P=π*5^
P=25πcm^

liczę pole trójkąta: 1/2* 6*8= 24cm^

odejmuję pole trójkąta od pola okręgu: 25π - 24 = π