Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:23:03+01:00
A) 4x + a = 2x - b
4x-2x=-b-a
2x=-b-a /:2
x=(-b-a):2

b) 8(x - 3) = 3(x - k)
8x-24=3x-3k
5x=24-3k /:5
x=(24-3k):5

c) (x - 1)(t - 1) = t + 2, t≠0
tx-x-t+1=t+2
tx-x=t+2+t-1
x(t-1)=2t+1 /:(t-1)
x=(2t+1):(t-1)

d) (1 - x)y = 2y - 1, y≠0
1-x= (2y-1):y
-x=(2y-1):y -1 /*(-1)
x=(1-2y):y +1

1 5 1
2010-03-27T12:26:15+01:00
A) 4x + a = 2x - b
4x - 2x = -b - a
2x = -b - a /: 2
x = (- b - a) : 2
x = (- b - a) x 1/2
x = -1/2a - 1/2b

b) 8(x - 3) = 3(x - k)
8x - 24 = 3x - 3k
8x - 3x = 24 - 3k
5x = (24 - 3k) /: 5
x = (24 - 3k) : 5
x = (24 - 3k) x 1/5
x = 24/5 - 3/5k
x = 4 4/5 - 3/5k

c) (x - 1)(t - 1) = t + 2,
t jest różne od 0

xt -x - t + 1 = t + 2
xt - x = t + 2 + t - 1
x(t - 1) = 2t + 1/ :(t - 1)
x = (2t + 1) : (t - 1)
x = (2t + 1) x 1/(t - 1)

d) (1 - x)y = 2y - 1,
y jest różne od 0

1y - xy = 2y - 1
-xy = 2y - 1 - 1y
-xy = y - 1 /: (-y)
x = (y - 1) x (-1/y)
x = -y/y + 1/y
x = 1/y - 1
1 5 1
2010-03-27T12:38:53+01:00
Wyznacz ze wzoru zmienną x:
a) 4x + a = 2x - b
4x-2x=-b-a
2x=-b-a
x=-b-a/2 -b-a to całe dzieli się na 2
b) 8(x - 3) = 3(x - k)
8x-24=3x-3k
8x-3x=-3k+24
5x=-3k+24
x=-3k+24/5
c) (x - 1)(t - 1) = t + 2, t jest różne od 0
xt-x-t+1=t+2
xt-x=t+2+t-1
xt-x=2t-1 /t-1
x=2t-1/t-1
d) (1 - x)y = 2y - 1, y jest różne od 0
y-xy=2y-1 /*y
y do kwadratu-x=2y do kwadratu-y
-x=2y do kwadratu-y-y do kwadratu
x=-2y do kwadratu+y+y do kwadratu
x=-y do kwadratu+y
2 2 2