W klasie jest x dziewcząt, a chłopców jest o 4 mniej. W poniedziałek w szkole nie było 2 dziewcząt i 3 chłopców.

a) Opisz wyrażeniem algebraicznym liczbę chłopców, którzy byli obecni w poniedziałek.

b) Opis wyrażeniem algebraicznym, ile osób było obecnych w poniedziałek. Doprowadź to wyrażenie do najprostszej postaci.

c) Oblicz, ilu uczniów było obecnych w poniedziałek, jeśli w tej klasie jest 14 dziewcząt.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:18:08+01:00
Y- chlopcy
x-dziewczynki
y= 10
x=14

a) y-3
b) x+y-5
c) 10+14= 24
24-5=19
12 3 12
2010-03-27T12:20:54+01:00
A)x-4-3
B)2x-4=2x-9
C)14 +14-4-2-3=19
7 3 7