Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:28:16+01:00
Zad. 1
0⁰< α< 90⁰ i sin²α = 0,64, więc sinα= 0,8
tgα = ?
Z jedynki trygonometrycznej obliczamy cosα:
sin²α+ cos²α= 1
cos²α= 1- sin²α= 1 - 0,64= 0,36
cosα= 0,6
tgα= sinα/cosα = 0,8/0,6= ⁸/₆= ⁴/₃
Odp. Tangens kąta ostrego, dla którego sin²α = 0,64 jest równy ⁴/₃.

Zad. 2.
x³- 3x²+ 2x= 6
x³- 3x²+ 2x- 6= 0
x²(x- 3) + 2(x- 3)= 0
(x- 3)(x²+ 2) = 0
x- 3= 0 lub x²+ 2> 0 {kwadrat liczby rzeczywistej x jest zawsze nieujemny, więc x²+ 2> 0 }
czyli x= 3
Odp. Rozwiązaniem równania x³- 3x²+ 2x= 6 jest liczba 3.