1.uzasadnij związek gospodarki człowieka z krajobrazem Omawianych Nizin(Nizina Śląska,Nizina Mazowiecka,Nizina Wielkopolska,Nizina Podlaska)
odp.......................................................

2.wskazać pochodzenie jezior na polesiu.


2

Odpowiedzi

2010-03-27T12:30:05+01:00
2. Polesie Lubelskie leży na południowy wschód od Niziny Mazowieckiej.

Jest to niewielki skrawek rozległej krainy, zwanej Polesiem, której przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi. W krajobrazie Polesia Lubelskiego przeważają równiny z dużą ilością bagien, torfowisk i jezior. Nie są to jednak jeziora polodowcowe, lecz krasowe. Utworzyły się one w zagłębieniach powstałych w podłożu zbudowanym ze skał wapiennych. Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:35:58+01:00
2. jezira na polesiu sa wynikiem zjawiska krasowego .
woda wymywa wapień aż trafi na skałę która nie przepuszcza wody, powstałe zagłębienie z czasem się powiększa i powstaje jezioro

1.
Nizina śląka - jeden z najcieplejszych obszarów Poliski, dzięki ciepłu i licznym rzekom oraz dobrym ziemiom jest doskonałym obszarem dla rolnictwa

nizina mazowiecka- powstałe podczas epoki lodowcowej gleby nadają się w dużym stopniu na uprawę ( w pobliżu wisły )

nizina wielkopolska - jest bardzo rozwinięta pod względem rolniczym, dzięki rzekom przeznią przepływająca jest uznawana za spichlerz europy

nizina podlaska - mrożne i śniezne zimy oraz gorące lata i mało żyzne gleby sprawiły ze nizina podlaska jest słobo przekształconą przez człowieka niziną
1 5 1