1.podaj liczbę atomów zawartych w a) 2molach azotu b) 80dm3 tlenu(w warunkach normalnych) c)70g chloru d) 112dm3 amoniaku e) 8g tlenu
2. podaj wzór rzeczywisty zwiazku którego masa molowa wynosi 143g/mol.Zwiazek ten zawiera 27,97% potasu, 11,29%krzemu, resztę stanowi tlen.
3.Oblicz ile moli wapnia przereagowało z wodą jeżeli powstało 6 moli wodorotlenku wapnia. Drugim produktem tej reakcji jest wodór.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T01:54:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) 2molach azotu
1mol N2-------2*6,02*10^23 atomów
2mole N2------x atomów
x=24,08*10^23 atomów

b) 80dm3 tlenu(w warunkach normalnych)
22,4dm3 O2------2*6,02*10^23 atomów
80dm3 O2---------x atomów
x=43*10^23 atomów

c)70g chloru
mCl2=2*35,5u=71u
70g Cl2------2*6,02*10^23 atomów
71g Cl2--------x atomów
x=12,2*10^23 atomów

d) 112dm3 amoniaku
22,4dm3 NH3-----4*6,02*10^23 atomów
112dm3 NH3--------x atomów
x=120,4*10^23 atomów

e) 8g tlenu
mO2=2*16u=32u
32g O2-------2*6,02*10^23 atomów
8g O2------------x atomów
x=3,01*10^23 atomów

2.
143g związku---100%
xg potasu--------27,97%
x=40g potasu

143g związku---100%
xg krzemu--------11,29%
x=16,1g krzemu

143g związku---100%
xg tlenu--------60,74%
x=86,8g tlenu

n_potasu=m/M=40/39=1,02mola potasu
n_krzemu=m/M=16,1/28=0,58mola krzemu
n_tlenu=m/M=86,6/16=5,4mola tlenu
Na podstawie tych ułamków molowych wychodzi bardzo dziwny wzór, który nijak ma się do rzeczywistości. Ja przynajmniej takiego nie znam. Według mnie powinien powstać K2SiO4

3.
Ca + 2H2O---->Ca(OH)2 + H2
1mol Ca-------1mol Ca(OH)2
xmoli Ca-------6moli Ca(OH)2
x=6moli Ca
1 5 1