Zadanie 1 - Które zdanie jest FAŁSZYWE?
I. Jeżeli liczba naturalna dzieli się przez 15, to dzieli się również przez 3 i 5.
II. Jeżeli w trójkącie suma miar dwóch kątów jest równa 90°, to trójkąt ten jest prostokątny.
III. Jeżeli w czworokącie przekątne są prostopadłe, to jest on rombem.
IV. Jeżeli liczba naturalna dzieli się przez 5, to jest liczbą nieparzystą.

Zadanie 2 - Które zdanie jest PRAWDZIWE?
I. Jeżeli jedna liczba jest podzielna przez 2, a druga jest podzielna przez 4, to ich iloczyn jest podzielny przez 8.
II. Jeżeli czworokąt ma dwa kąty proste, to jest kwadratem.
III. Jeżeli równoległobok ma wszystkie kąty proste, to jest rombem.
IV. Jeżeli liczba naturalna dzieli się przez 3 i 6, to dzieli się przez 9.


Z góry dzięki za pomoc. ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:36:41+01:00
Zad1
zdanie IV
zad 2
zdanie II
12 3 12