Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:51:42+01:00
Konstytucja ta była przypieczętowaniem zmian ustrojowych i politycznych w
Polsce. Dokument ten (uchwalony w 8 rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN, ale nie zawierał on treści manifestu), wzorowany na dokumentach radzieckich zezwalał na rózna interpretacje przepisów przez władzę czyli przepisy ustawy zasadniczej pozwalały na stosowanie praktyk totalitarnych, komunistycznych. Ustrój gospodarczy oparty był na nacjonalizację-uspołecznienie środków produkcji. Zachowano własność osobista, ale państwo interesowało sie spółdzielczą i państwową własnoscią.
Konstytucja ta zacierała granice miedzy władzami:władza ustawodawcza a sadowniczą
Najwyzszym organem władzy państwowej był Sejm-jednak nie było określonych praw posłów ui trybu rozwiazywania sejmu dlatego łatwo mozna było kierować obradami. Rada Państwa była organem władzy państwowej, który miał zwierzchnictwo nad radami narodowymi różnych szczebli, miała ona szerokie kompetencje, porównywalne do kompetencji samego Sejmu, nawet wyższe (np. mozliwosć wydawania dekretów z mocą ustawy, ostateczna interpretacja ustaw semu takze należała do Rady)
3 5 3