Woda w wodospadzie Niagara spada z wysokości 50m . O ile wzrośnie temperatura wody, jeżeli przyjąć, że 20% energii idzie na ogrzewanie otoczenia. Ciepło właąsciwe wody 4200 j/ kg x stopnie Celciusza. Prosiłabym bardzo o pomoć w tym zadaniu! Dziękujee z góry!;)))));*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T13:44:45+01:00
Energia wody na gorze wodospadu jest okreslona wzorem:
E=mgh

Wzór na energię cieplną: Q=mcΔt

Wiemy, że 20% początkowej energii zostało zamienione na ciepło, więc:
20%mgh=mcΔt
zamieniajac % na ulamek i dzielac obie strony przez m otrzymujemy rownanie postaci:
0,2gh=cΔt
przeksztalcamy wzor tak, aby obliczyc przyrost temperatury wody:
Δt=0,2gh/c
Δt=0,2*10*50/4200 ≈ 0,024 st.
1 5 1