1. Ruch wahadła od położenia maksymalnego wychylenia do położenia równowagi trwa 0,5 s. Ile wynosi okres drgań tego wahadła ?

dodatkowe:
2. W której z niżej wymienionych sytuacji NIE zachodzi zjawisko indukcji elektromagnetycznej ?
A. w pobliżu nieruchomej cewki wiruje magnes
B. cewka wiruje w pobliżu nieruchomego magnesu
C. w pobliżu nieruchomej cewki znajduje się druga cewka, w której płynie prąd przemienny
D. w pobliżu nieruchomej cewki znajduje się druga cewka, w której płynie prąd stały

Uzasadnij odpowiedź .

1

Odpowiedzi

2010-03-27T12:53:42+01:00
Zad 1
Okres to czas jednego pełnego drgnięcia więc skoro czas 1/4 pełnego drgnięcia wynosi 0,5 s to pełne drgnięcie trwa 2s czyli okres T = 2 s
Zad2
Odpowiedź: D
Uzasadnienie:
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na wzbudzaniu prądu indukcyjnego w przewodzie za pomocą zmiennego pola magnetycznego a prąd stały nie daje zmiennego pola magnetycznego tylko stałe
1 5 1