1.Udowodnij, ze przyczyną upadku państwa polskiego w I polowie XVIII wieku było panowanie dynastii Saskiej na tronie polski.
2. Udowodnij w jaki sposób filozofia oświeceniowa wpłynęła na kształtowanie się monarchii oświeceniowych.

i prosze o dokładne żródła! ;D

1

Odpowiedzi

2010-03-28T17:50:13+02:00
1.
-Dzięki Augustowi II Polska została wplątana w Wielką Wojnę Północną między Szwecją,Rosją,Polską,a Saksonią.Skutkiem tej wojny były zniszczenia i dalsze popadanie w ruinę Polski i umocnienie Rosji.
2.
-Dzięki filozofi oświeceniowej rozwinął się absolutyzm oświecony-forma ustroju państwa rozpowszechniona w Europie w II połowie XVIII w., w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między sobą a społeczeństwem, przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą absolutnym, sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej.Jako idea wywodziła się z filozofii oświecenia i zakładała, że władza panującego pochodzi od ludu, który zrezygnował ze swoich praw politycznych na rzecz monarchy.