Jeżeli ciało spada swobodnie, to jego energia potencjalna:
A. pod koniec ruchu zmienia się szybciej niż na początku ruchu
B. nie zmienia się
C. na początku ruchu zmienia się szybciej niż pod koniec ruchu
D. w każdej sekundzie ruchu zmienia się o taką samą wartość

1

Odpowiedzi

2010-03-27T13:24:50+01:00
D. w każdej sekundzie ruchu zmienia się o taką samą wartość