Odpowiedzi

2009-10-29T22:54:29+01:00
*nazizm głosił zasadę silnej ręki oraz podporządkowanie się woli przywódców

*atakowano działaczy marksistowskich, komunistycznych oraz socjaldemokrację

*nazizm wprowadził centralną kontrolę państwa nad przedsiębiorstwami, które formalnie pozostały prywatne choć ich właściciele zostali sprowadzeni do roli kierowników

*z nazistowskich Niemczech nie było mowy o wolnym przedsiębiorstwie

*przedsiębiorcy nie mogli swobodnie działać , musieli bezwarunkowo słuchać poleceń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy , jego urzędników okręgowych oraz rejonowych

*Rząd Rzeszy określał ceny oraz stopy procentowe jakie należy płacić i jakie można żądać, wysokość płac i zarobków, ilość towarów jakie mają być wyprodukowane oraz metody stosowane w produkcji, lecz wyznaczał każdemu kierownikowi przedsiębiorstwa określony dochód

*rekwirowano mienie żydowskie i kościelne

*kierowników przedsiębiorstwa przekształcał w płatnego pracownika państwowego

20 3 20