Odpowiedzi

2010-03-27T13:04:17+01:00
W ocenie okresu rozbicia dzielnicowego przeważa pogląd negatywny ,składają się na to takie wydarzenia jak:
1)Rozdrobnienie feudalne
2)Straty terytorialne ( Śląsk (na rzecz Czechów ) , Ziemia lubuska (na rzecz Brandenburgii )
,Pomorze zachodnie (usamodzielniło się (własna dynastia zachodniopomorska ) , a później wpadło
pod zależność Cesarstwa (1181r.) ) , Pomorze gdańskie ( ród Święciców od 1227r. ) ,a od 1308r.
Krzyżackie )


Z pozytywnych aspektów rozbicia należy wymienić to iż:
Rozbicie dzielnicowe było nieuniknione ,a Polska podniosła się z rozbicia szybciej niż kraje ościenne
Rzesza czy Ruś.
Księcia władającego całym państwem nie obchodził bardzo stan ziem wchodzących w skład państwa
(ekspansjonistyczna polityka Bolesławów i bunty z nimi związane )
Książęta dzielnicowi bardziej interesowali się osadnictwem i rozwojem gospodarki na własnych ziemiach
Wojny i konflikty wybuchały na mniejszą skalę.
Pierwsze bezkrwawe przejęcie władzy w rodzie (nie kończące się wygnaniem oponentów ) rozwiązanie nie
krzywdzące synów.
5 3 5
2010-03-27T13:04:48+01:00
Krol boleslaw krzywousty podzielil panstwo poslkie na dzielnice bo niechcial doprowadzic do wojy bratobojczej swoich synow
9 4 9