Odpowiedzi

2010-03-27T13:05:49+01:00
Fw = ϱ * g * V
ϱ = 2720kg/m³
g = 10N/kg
V = 4cm * 5cm * 10cm = 0,04m * 0,05m * 0,1m = 0,0002m³
Fw = ϱ * g * V = 2720kg/m³ * 10N/kg * 0,0002m³ = 5,44N

Siła wyporu ma wartość 5,44N.
12 1 12