1 Parcie cieczy na dno naczynia to inaczej :
a) siła ciężkości wywierana przez ciecz na dno naczynia
b) siła nacisku działająca na wszystkie stykające się cieczą części naczynia
c) siła wyporu działająca na ścianki naczynia
d) ciśnienie atmosferyczne działające na ciecz


2 Przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego ??

1

Odpowiedzi

2010-03-27T13:16:29+01:00
1. a)
2. barometr rtęciowy, barometr elektroniczny, aneroida
8 5 8