Piesiokat ABCDE jest symetryczny do pieciokata A'B'C'D'E' wzgledem osi y. Masz dane współrzędne punktów: D, B, A', C', E':
B= (5, -6); D= (-1,1); A'= (3, -2); C'= (-3, 2); E'= (5, 4)
a) Narysuj te pięciokąty w układzie współrzędnych;
b)podaj wspolrzedne pozostalech wierzcholkow tych pieciokontow

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T13:10:26+01:00
B' -5,6
D' 1,-1
A -3,2
C 3,-2
E 4,5
8 2 8