1. Pod jaką miejscowością polacy dwukrotnie walczyli z Turkami ? kiedy ?
2.Którego z władców polski turcy oskarżyli o złamanie zawartego z nimi rozejmu .?
3.Jak nazywał się hetman który podlegl pod Cecorą ?
4. Które zwycięstwo wyniosło jana sobieskiego na tron ?

2

Odpowiedzi

2010-03-27T13:24:26+01:00
1. pod Chocimiem - w 1621 i 1673r.
2. Władysław Warneńczyk
3. Stanisław Żółkiewski
4. Chocim 1673r. zwycięstwo
2010-03-27T13:29:44+01:00
1.pod Chocimiem (?)
2. Jana Sobieskiego (?)
3.Stanisław Żółkiewski
4.pod Chocimiem
1 4 1