Z działa wystrzelono pocisk o masie 10kg. Przez lufę przelatywał on w czasie 0,003s i uzyskał prędkość 600 m/s. Ile wynosiła średnia wartość siły działającej na pocisk w lufie? (Skorzystaj ze wzoru na II zasadę dynamiki Newtona).

1

Odpowiedzi

2010-03-27T13:29:04+01:00
Dane:
m,t,Vk

Trzeba skorzystać z uogólnionej drugiej zasady dynamiki:

Δp=F*t

Δp=pk-po pęd końcowy minus pęd początkowy
Δp=pk=mV

Przkształcamy wzór na siłę
F=mV/t

F=10*600/0,003=2MN -meganiutony (2'000'000N)