Uzupełnij tekst dotyczący niemieckiego faszyzmu.
Po I wojnie światowej w Niemczech popularnością cieszyły się hasła .....................................głoszone przez przywódcę NSDAP - ...........................................Wzywał on do walki z najważniejszymi przeciwnikami politycznymi - ..........................oraz , których uważał za ludzi rasy niższej i upatrywał w ich działaniach przycznyn niepowodzeń Niemców.Jego podglądy zyskały akceptację społeczeństwa , ponieważ obiecywał walkę z .............................. .Zapowiadał również , że państwo niemieckie znowu stanie się potęgą i odzyska ziemie utracone w wyniku .....................................oraz zdobędzie nowe terytoria/


daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T15:17:31+01:00
Po I wojnie światowej w Niemczech popularnością cieszyły się hasła antysemickie głoszone przez przywódcę NSDAP - Adolfa Hitlera. Wzywał on do walki z najważniejszymi przeciwnikami politycznymi - komunistami oraz Żydami(?) , których uważał za ludzi rasy niższej i upatrywał w ich działaniach
przycznyn niepowodzeń Niemców.J ego podglądy zyskały akceptację społeczeństwa , ponieważ obiecywał walkę z bezrobociem .Zapowiadał również , że państwo niemieckie znowu stanie się potęgą i odzyska ziemie utracone w wyniku wojny, powiększenia przestrzeni życiowej (niem. Lebensraum) oraz zdobędzie nowe terytoria/
6 4 6