Odpowiedzi

2010-03-27T13:31:18+01:00
Odp.a)
Uzasadnienie:
Siła wyporu wyraża się wzorem
F = ρ × g × V
więc ze wzoru widać że siła ta zależy od objętości zanurzonego ciała i gęstości cieczy a także od przyspieszenia grawitacyjnego g
90 4 90