Czapeczka w kształcie stożka została wykonana ze 180cm² kartonu. jaki jest obwód głowy osoby, dla której przygotowano tę czapeczkę? Przyjmij, że π = 3. Nie uwzględniaj zakładek potrzebnych do sklejenia czapeczki.

Rysunek w załączniku.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T14:55:54+01:00
Skoro jest to czapeczka więc 180cm² jest to pole powierzchni bocznej, którą obliczamy ze wzoru:

Pb=πrl

z rysunku:
l=10cm

z treści zadania:
π=3

należy obliczyć obwód podstawy stożka, czyli
2πr=?

Pb=πrl
180cm²=3*r*10cm
180cm²=30rcm /:30cm
r=6cm

2πr=2*3*6cm=36cm

Odp.Obwód głowy osoby, dla której przygotowano tę czapeczkę wynosi 36cm.
15 4 15