Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T13:56:14+01:00
Zalety globalizacji

- upowszechnia wiedzę;

- sprzyja wymianie informacji i myśli, dzięki czemu przyspiesza rozwój;

- sprzyja upowszechnianiu lepszych technologii (wydajniejszych, energooszczędnych, proekologicznych);

- aktywizuje gospodarczo kraje, w których lokalizowane są inwestycje bezpośrednie;

- promuje konkurencję, która wymusza innowacyjność prowadzącą do spadku cen towarów;

- zwiększa liczbę inwestycji w regionach atrakcyjnych ekonomicznie;

- integruje, poprzez współpracę, ludność z odrębnych kręgów kulturowych;

- wzmaga procesy demokratyzacji społeczeństw;

- umożliwia kontrolę wydarzeń w skali globalnej.


Wady globalizacji
- marginalizuje kraje słabo rozwinięte;

- przyczynia się do wzrostu bezrobocia spowodowanego automatyzacją produkcji;

- osłabia pozycję państw w stosunku do korporacji ponadnarodowych;

- upowszechnia wzorce organizacyjne korporacji ponadnarodowych, przez co sprzyja ich ekspansji;

- uniemożliwia kontrolę nad korporacjami ponadnarodowymi;

- upowszechnia obcy kulturowo model życia;

- umożliwia manipulację informacjami przez media o światowym zasięgu.
8 2 8
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T14:47:42+01:00
Zalety:

>rozwój globalny powiązań gospodarczych i kulturalnych
>szybki przepływ ludzi, kapitału
>wzrost konkurencji
>rozwój rynku zbytu
>kooperacja różnych firm przy produkcji jednego wyrobu
>usówanie barier miedzy państwami

Wady:

>ujednolicanie kultury
>podobny styl konsumpcji
>pogłębianie dysproporcji między państwami bogatymi, a biednymi
>osłabienie roli państwa
>marginalizacja lokalnych film

Źródło:
mój zeszyt od geografii:)
44 4 44