1.Forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, związana z celami poznawczymi to...
2.Forma hodowli zwierząt gospodarskich to...
3.Naturalny proces powodujący degradację gleby to...
4.Sposób umacniania pól na stokach to...
5.Tradycyjny letni wypas owiec na pastwiskach górskich to...
6.Gospodarka rolna charakterystyczna dla obszarów górskich to...
7.Oceń, jaką rolę może odgrywać turystyka w gospodarce obszarów górskich.
8.Wyjaśnij wpływ monsunów na rolnictwo połódniowo-wschodniej Azji.
9.Połącz roślinę uprawną z odpowiadającą jej grupą.
roślina uprawna: ziemniak, owies, kawa, burak cukrowy, bawełna, słonecznik, goździk, pomidor.
Grupy: używki, włókniste, okopowe, przyprawy, zboża,warzywa i owoce, cukrodajne, oleiste.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T13:34:08+01:00
A) bieganie ale każdy może lubić coś innego
1 1 1